سامانه کارگزاری طرح های دانش‌بنیان

راهنمای محصول

معرفی

معمولا فرآیند اعضای تسهیلات به شرکت های دانش بنیان دارای مراحل طولانی و وقت گیر است. این سامانه مدیریت این مراحل را برعهده گرفته و با اطلاع رسانی ها مستمر به فناور ایشان را در جریان درخواست ایشان قرار میدهد.

روش کار

فناور با مراجعه به سامانه درخواست خود (شامل مدارک و مستندات مورد نیاز) و مبلغ درخواستی را وارد می نماید. بدین ترتیب تقاضا وارد فرآیندی 24 مرحله ای می شود که برخی از فعالیت ها در واحد دانش بنیان سازمان و برخی دیگر در واحد مالی و حقوقی پیگیری می شوند. هر مرحله که تقاضا جلو میرود، فناور با پیامک و ایمیل از این موضوع مطلع می شود. اگر نیاز به تکمیل مدارک و مراجعه حضوری باشد نیز به همین ترتیب اطلاع رسانی انجام می شود.

برای پرداخت های مرحله دوم و سوم و ... نیز به همین ترتیب شروع فرآیند با فناور خواهد بود. سامانه بودجه طرح و مبالغ پرداختی هر نوبت را کنترل می نماید تا از سقف مصوب بالاتر نرود.

سامانه در حین کار بانکی از شرکت های فناور طرف قرارداد، طرح های دانش بنیان، تاخیرات هر مرحله و ... تولید مینماید که می تواند برای تولید گزارشات گوناگون مورد استفاده قرار گیرد.

مشتریان محصول

این سامانه هم اکنون توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوری کشور (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) استفاده می شود. پرداخت های صد ها شرکت دانش بنیان با چندی هزار نوبت پرداخت تحت مدیریت سامانه است.

ویژگی های سامانه کارگزار دانش بنیان

 • مقیاس پذیر (Scalable) با قابلیت مدیریت هزاران شرکت و ده هزار نوبت پرداخت
 • گزارش میزان اتلاف وقت در هر یک از 24 مرحله پردازش پرداخت ها
 • گزارشات گسترده شامل:
  1. پرداخت به تفکيک دستگاه
  2. پرداخت به تفکيک رسته دستگاه
  3. اعتبار به تفکيک دستگاه
  4. اعتبار به تفکيک رسته دستگاه
  5. مدت انتظار مراحل پردازش
  6. مدت انتظار کل فرآيند پرداخت
  7. تعداد طرح صف هاي بررسي
  8. لیست طرح های ورود در بازه خاص
  9. لیست شرکت های مورد حمایت در بازه خاص
  10. لیست پرداخت ها و تعهدات ایجاد شده در بازه خاص

جهت درخواست ارائه حضوری و استعلام قیمت لطفا با ما تماس بگیرید.