سامانه مشابهت‌یاب مقالات

راهنمای محصول

معرفی

سامانه مشابهت یاب آرشیت جهت مقابله با سرقت علمی در امور پژوهشی طراحی شده است. با استفاده از این سامانه می توان مقاله آماده به انتشار را با بانکی با بیش از 50 میلیون مجله و کتاب بین المللی مقایسه نموده و موارد مشابهت مقاله را قبل ارسال آن به مجله یافته و رفع نمود. همچنین مجلات می توانند قبل از قبول مجله جهت چاپ از اصالت آن مطمئن شوند.

امکانات

امکانات سامانه مشابهت یاب عبارتند از:

  1. جستجو در بیش از 50 میلیون مجله و کتاب بین المللی (انگلیسی)
  2. مدیریت اعتبار برای اعضا به صورت سلسله مراتبی
  3. تولید خروجی به صورت خودکار و ارسال گزارش شباهت یابی به ایمیل متقاضی و اطلاع رسانی با پیامک

مشتریان فعلی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در آدرس http://ppc.research.ac.ir

مشتریان بالقوه

  • پژوهشگران به صورت منفرد
  • دانشگاه ها
  • مجلات پژوهشی که به زبان انگلیسی مقاله دریافت میکنند.

جهت درخواست ارائه حضوری و استعلام قیمت لطفا با ما تماس بگیرید.