سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

راهنمای محصول

معرفی

این محصول به دانشگاه شما کمک میکند تا میزان انتشارات علمی اعضای هیات علمی خود را بر اساس معیارهای استاندارد h-index، citation و ... استخراج نموده و بصورت یک بانک منسجم مورد استفاده قرار دهید.

روش کار

اطلاعات اعضای هیات علمی یک بار وارد سامانه می شوند. مهمترین بخش شماره نویسنده در مرجع دلخواه است که باید وارد شود. به عنوان مثال برای Scopus شماره Scopus Author ID، برای Web of Science ISI شماره ResearcherID و برای Google Scholar شناسه نویسنده وارد می شود. سامانه در پشت زمینه به صورت خودکار اطلاعات آماری علم سنجی اعضا را استخراج و ذخیره می کند. این کار با فواصل زمانی مرتب تکرار می شود تا آمار علم سنجی اعضای هیات علمی همواره بروز باشد.

مشتریان محصول

این سامانه مورد نیاز هر دانشگاه یا موسسه آموزشی-پژوهشی است که علاقمند به داشتن آمار دقیق و بروز از میزان انتشارات و معیارهای علم سنجی اعضای هیات علمی خود است.

سامانه علم سنجی در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در حال استفاده می باشد. اطلاعات مدیریت شده توسط سامانه شامل چند ده هزار عضو هیات علمی از ده ها دانشگاه زیر مجموعه وزارت بهداشت است.

معیارهای مورد پشتیبانی

 1. Paper Count
 2. H-Index (Hirsch Index)
 3. Citations
 4. H-Index (excluding self citations)
 5. H-Index (excluding book citations)
 6. H-Index (excluding author citations)
 7. Citations per paper
 8. ...

مجموعه های مرجع مورد پشتیبانی

 1. Scopus.com
 2. Google Scholar
 3. Thomson ISI

ویژگی های سامانه علم سنجی آرشیت

 • قابلیت پشتیبانی از چند ده هزار عضو هیات علمی در آن واحد
 • جستجوی بلادرنگ با فناوری سولار + نود
 • قابلیت افزودن و مدیریت دانشگاه، دانشکده، مرکز تحقیقاتی، مقطع و رشته به میزان نامحدود
 • قابلیت ورود خود اعضای علمی و اصلاح اطلاعات (علاوه بر کارشناسان سامانه)
 • کاملا خودکار با قابلیت با قابلیت پوشش دادن خطاهای سایت مجموعه و تکرار عملیات در صورت شکست
 • قابلیت تنظیم بسامد دریافت اطلاعات از سایت مرجع

جهت درخواست ارائه حضوری و استعلام قیمت لطفا با ما تماس بگیرید.